Chủ điểm tháng:

Ngày hội Bé vui đến trường

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 19187867

Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MÀM NON 2

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

TĐCM

SĐT

1.

Nguyễn Thị Diệu Hiền

1972

HT

Đại học

0988360475

2.

Lê Thị Tuyết

1977

PHT

Đại học

01667013176

3.

Nguyễn Thị Hột Xoàn

1984

PHT

Đại học

01212237295

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 2

SỐ TT

Họ tên và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

CT/CM

Ngày vào Đảng

SĐT

Ngày

dự bị

Ngày

chính thức

1

Nguyễn Thị Diệu Hiền

16/02/1972

BT - HT

TCCT - ĐH

25/4/2008

25/4/2009

0988360475

2

Nguyễn Thị Hột Xoàn

13/09/1984

PBT - PHT

- ĐH

27/11/2013

27/11/2014

01212237295

3

Lê Thị Tuyết

06/06/1977

ĐV - PHT

TCCT - ĐH

30/07/2009

30/07/2010

01667013176

4

Ngô Hồng Trang

06/03/1963

ĐV - GV

SC- ĐH

29/09/2009

29/09/2010

01227087540

5

Lê Thị Thúy Loan

02/01/1983

ĐV - GV

SC- ĐH

03/11/2009

03/11/2010

01644144615

6

Thái Hoàng Thanh Thúy

24/11/1981

ĐV - GV

- CĐ

11/6/2013

11/6/2014

0934047791

7

Lê Thị Mỹ Hằng

25/01/1985

ĐV - YT

- TC

27/9/2016

27/10/2017

01669019609

8

Phong Sơn Thủy

03/04/1982

ĐV - KT

- CĐ

27/10/2016

 

0916400026

9 Phan Thị Thảo Duyên 27/07/1989 ĐV - VT -CĐ 26/10/2017   0923776638
10 Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/11/1981 ĐV - GV -ĐH 26/10/2017   0906995628

 

DANH SÁCH CB-GV-CNV TRƯỜNG MẦM NON 2

STT

Họ và tên

Ngày sinh

ĐH

TC

Chức vụ

Số điện thoại

STT

I. Cán bộ quản lý:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Diệu Hiền

16/02/1972

x

 

 

HT

0988360475

2

Lê Thị Tuyết

06/06/1977

x

 

 

PHT

01667.013.176

3

Nguyễn Thị Hột Xoàn

13/09/1984

x

 

 

PHT

01212.237.295

STT

II. Giáo viên biên chế:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Ngọc Ngân

10/05/1993

 

x

 

GV

01674.996.281

2

Lê Thị Kim Giàu

25/08/1995

 

x

 

GV

0939.068.756

3

Đặng Thị Mai Trang

20/11/1969

 

 

x

GV

0919.153.215

4

Nguyễn Thị Kim Thư

16/10/1993

 

x

 

GV

0939.132.729

5

Nguyễn Thị Hiểu

20/10/1970

x

 

 

GV

01999.007.891

6

Đặng Thị Thu Trang

21/02/1992

 

x

 

GV

01275.950.567

7

Phạm Thị Linh Trang

24/01/1968

x

 

 

GV

0939.900.780

8

Lê Thị Cẩm

01/01/1991

x

 

 

GV

01204.761.900

9

Nguyễn Thị Thanh Hằng

08/11/1984

x

 

 

GV

0906.995.628

10

Dương Vĩnh Trang

27/12/1978

x

 

 

GV

0907.492.171

11

Ngô Hồng Trang

06/03/1963

x

 

 

GV

01227.087.540

12

Trương Thanh Tuyền

28/08/1987

x

 

 

GV

01683.220.911

13

Nguyễn Thuỵ Tuyết Lynh

22/07/1982

x

 

 

GV

0939.438.491

14

Nguyễn Thị Yến Nhi

17/09/1993

 

x

 

GV

01697.810.047

15

Lê Thị Thuý Loan

02/01/1983

x

 

 

GV

0913.713.442

16

Nguyễn Thị Thanh Thảo

04/05/1981

x

 

 

GV

0917.224.915

17

Trần Thị Phi Vân

21/12/1992

 

x

 

GV

01642.149.819

18

Thái Hoàng Thanh Thuý

24/11/1981

 

x

 

GV

0934.047.791

STT

IV. Nhân viên biên chế:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim Phượng

09/01/1966

 

 

 

NVPV

01267.285.252

2

Phạm Thị Ngọc Mỹ

14/08/1970

 

 

x

NVCD

01238.811.923

3

Phan Thị Thảo Duyên

27/07/1989

 

x

 

VT

0923.77 66 38

4

Phong Sơn Thủy

03/04/1982

 

x

 

KT

0916.400.026

5

Lê Thị Mỹ Hằng

25/01/1985

 

 

x

YT

01669.019.609

STT

V. Nhân viên hợp đồng 68:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Bạch Liên

30/06/1965

 

 

 

BV

01666.093.767

2

Nguyễn T.Trang Bích Thủy

10/03/1970

 

 

 

NVCD

01232.418.266

3

Nguyễn Thị Thanh Xuân

29/02/1970

 

 

 

NVCD

0917.156.890

4

Nguyễn Thúy Vân

15/02/1985

 

 

 

NVPV

0932.646.478

5

Lâm Thị Ngọc Huyền

12/01/1998

 

 

 

NVPV

0975.088.749

6

Trần Thị Ngọc Hương

06/05/1987

 

 

 

NVPV

0948.774.332

7

Lê Thị Lệ Thanh

10/04/1989

 

 

 

NVPV

0979.527.014

8

Nguyễn Thúy Ngân

24/08/1998

 

 

 

NVPV

0974.249.529

9

Khổng Ngọc Thanh

12/03/1983

 

 

 

NVPV

01207.650.023

10

Trần Thị Ngọc Bích

11/06/1990

 

 

 

NVPV

0985.183.827

11

Lê Thị Anh Phương

16/04/1984

 

 

 

NVPV

0918.293.563

12 Trần Thị Thanh Đại 14/11/1971       NVPV  

13

Nguyễn Hữu Nghĩa

08/05/1973

 

 

 

NVPV

01243.381.138

 

 

 

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

 Biểu 2 [01/12/2017] 

Videp clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết