Chủ điểm tháng:

Ngày hội Bé vui đến trường

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 21
Tất cả: 19188734
Ba công khai
Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non,HKI năm học 2018-2019

Biểu mẫu 04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 2

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

37

 

 

13

9

3

12

9

8

5

6

10

5

 

I

Giáo viên

18

 

 

10

7

1

 

7

8

3

3

10

05

 

1

Nhà trẻ

4

 

 

1

2

1

 

2

2

 

 

1

3

 

2

Mẫu giáo

14

 

 

9

5

 

 

5

6

3

3

9

2

 

II

Cán bquản lý

3

 

 

3

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

1

 

1

2

 

 

 

III

Nhân viên

16

 

 

 

2

2

12

1

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

13

 

 

 

 

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường 2, ngày 02 tháng 01 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

 Biểu 2 [01/12/2017] 

Videp clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết