Chủ điểm tháng:

Ngày hội Bé vui đến trường

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Tất cả: 19188743
Ba công khai
Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, HKI năm học 2018-2019

Biểu mẫu 03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL

TRƯỜNG MẦM NON 2

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,

năm học 2018-2019

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

12

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

09

-

1

Phòng học kiên cố

09

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

635,8

 3,59

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

178,2

 1,01

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

359,33

1,99  

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

74,22

0,42 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

98,96

0,56 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

 

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

60,68

0,34 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

824

824/6

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

89

 89/3

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

8

8/1

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

 

 

1

Máy vi tính

8

8/9

2

Máy in

8

8/9

3

Máy chiếu

1

1/9

4

Bộ âm thanh ngoài trời

1

1/9

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm(lớp)

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

12,6

74,22

 

0,42

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 

XIV

Kết nối internet

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sgiáo dục

 

XVI

Tường rào xây

 

 

 

 

Phường 2, ngày 02 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Thông báo

Văn bản mới

 Biểu 2 [01/12/2017] 

Videp clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết