Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Tất cả: 19187877

Văn bản


Số VB:  Trích yếu: 

Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Công khai dự toán quý 4/2018 + 6 tháng cuối năm 2018 Văn bản 31/12/2018
Quốc hội Kế hoạch 20/12/2018
4014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định 27/9/2012
218 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Quyết định 29/10/2018
Quốc hội Văn bản
Quốc hội Tài liệu
191 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường Mầm Non 2 Phường 2 Quyết định 18/10/2017
212 Quốc hội Quyết định ban hành quy chế Thi đua - Khen thưởng trường Mầm Non 2 Năm học 2017 – 2018 Quyết định 01/11/2017
210 Quốc hội Quyết định ban hành quy chế Văn hóa công sở tại trường Mầm Non 2 Quyết định 01/11/2017
198 Quốc hội Quyết định ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội Quyết định 23/10/2017
201 Quốc hội Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong trường học Báo cáo 24/10/2017
207 Quốc hội Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn cơ sở trường mầm non 2 năm học 2017-2018 Quyết định 30/10/2017
199 Quốc hội Quyết định ban hành quy chế làm việc của trường mầm non 2 năm học 2017-2018 Quyết định 23/10/2017
200 Quốc hội Quyết định ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2017-2018 Quyết định 23/10/2017
167 Quốc hội Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trường mầm non 2 Quyết định 03/10/2017
166 Quốc hội Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn của Trường Mầm non 2 năm học 2017-2018 Quyết định 03/10/2017
Quốc hội Tài liệu
Quốc hội Tài liệu
Quốc hội Tài liệu
Quốc hội Tài liệu

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối